Służba wśród osadzonych

Spotkania w Zakładzie Karnym w Jeleniej Górze
odbywają się w środy o godz. 1530

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kubiak